Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu zyskał nowe oblicze

23.11.2022

Zakończono termomodernizację Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrzu. Prace remontowe trwały ponad rok – od maja 2021 roku do lipca br. Społeczność szkolna może teraz korzystać z odnowionej placówki i nowych udogodnień.

W akademii, która została przygotowana specjalnie na tę okoliczność, udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, członek Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Marian Rau, Ewa Borys – starszy wizytator w gliwickiej delegaturze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w UM w Zabrzu Leszek Szczygielski, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu Izabela Toczkowska, oraz poprzedni dyrektorzy placówki.

Na oświatę patrzymy szeroko, przez pryzmat potrzeb i oczekiwań młodzieży która uczęszcza do ponad stu placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie naszego miasta. Żeby nasza młodzież, ale oczywiście także nauczyciele mogli odnosić sukcesy edukacyjne i zawodowe warto stworzyć im odpowiednie warunki. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do remontów i termomodernizacji placówek oświatowych. Także w dobie kryzysu te wszystkie aspekty musimy ze sobą pogodzić – stwierdziła w trakcie uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze. – Termomodernizacje placówek oświatowych są dla nas jednym z priorytetowych zadań, ponieważ to właśnie one pozwalają uzyskać oszczędność w utrzymywaniu tych obiektów. Cieszę się gdy widzę młodzież, która jest tak bardzo zaangażowana w życie swojej szkoły. Szkoła to przede wszystkim przyjaźnie na całe życie, dlatego życzę powodzenia każdemu młodemu zabrzaninowi, który stoi dzisiaj u progu swojej przyszłej kariery zawodowej.– dodała.

Prace przeprowadzone w ramach inwestycji objęły termomodernizację obiektu, w tym docieplenie oraz tynkowanie ścian zewnętrznych z wymianą pokrycia dachowego, remont placu przed budynkiem wraz ze schodami a także montaż nowej balustrady i modernizację instalacji instalacji elektrycznej. Ze względu na obowiązujące przepisy p.poż. korytarze podzielono na odcinki nie dłuższe niż 50 m, które zabezpieczono drzwiami dymoszczelnymi. Wymieniono również hydranty wewnętrzne.

Roboty wykonywała firma MARMATOR Mateusz Iwański z Bierunia, a koszt inwestycji wyniósł 2 136 837 zł z czego aż milion zł pochodziło ze środków unijnych. Dzięki wykonanej termomodernizacji koszty ogrzewania szkoły spadną średnio o 1/3.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.:,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap V”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Fundusze Europejskie - Program regionalny
Fundusze Europejskie – Program regionalny