Nagroda „Orzeł Piastów Śląskich” trafiła do Zabrza

21.11.2022

Z okazji 30-lecia Regionalnej Izba Gospodarczej w Katowicach w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta jubileuszowa gala oraz wręczenie 30. Laurów Umiejętności i Kompetencji. Regionalna Izba Gospodarcza przyznała prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik wyróżnienie ”Orzeł Piastów Śląskich”.

– Od ponad trzydziestu lat Izba aktywnie uczestniczy w budowie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Reprezentując interesy przedsiębiorców ugruntowała swoją pozycję jako podmiot, który wpływa na kształt tworzonych regulacji prawnych związanych z działalnością gospodarczą – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przyznając Laury Umiejętności i Kompetencji od 1993 roku nagradza wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje oraz osobowości, które skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Za te przedsięwzięcia wskazujące na ogromny potencjał naszej aglomeracji serdecznie dziękuję – dodała.

Statuetkę wręczono m.in. za:

  • skuteczną promocję Zabrza w kraju i poza granicami oraz zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy,
  • udział w stworzeniu i rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • umiejętnie wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa miasta i aktywny rozwój turystyki poprzemysłowej,
  • wspieranie medycyny, nauki i innowacji w mieście,
  • rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy miasta.

Na ręce prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasza Zjawionego oraz prezesa honorowego RIG Tadeusza Donocika zostały złożone gratulacje z okazji jubileuszu dla całego środowiska gospodarczego, które swoją pracą przyczynia się do pomnażania potencjału naszego regionu.

Warto przypomnieć, że Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.