110-lecie Szkoły Podstawowej nr 21 w Zabrzu

21.10.2022

Dzisiaj jubileusz 110-lecia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 21, która mieści się w najstarszej dzielnicy naszego miasta – Biskupicach. Wspólnie ze społecznością szkolną świętowali m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar z radnym Dariuszem Walerjańskim, posłanka Barbara Dziuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, p.o. dyrektora gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Wojciech Zając, a także gość honorowy hrabia Mikołaj von Ballestrem, potomek rodziny, która przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa w Zabrzu-Biskupicach.

Obchody rocznicy rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela. Następnie w hołdzie rodzinie Ballestremów odsłonięto pamiątkową tablicę, która od dziś będzie zdobiła mury szkoły. W sali gimnastycznej dzieci zaprezentowały bogaty, ciekawy program artystyczny, który nawiązywał do historii placówki. Zaproszeni goście mieli okazję wpisać się do księgi jubileuszowej.

Z podziwem obserwuję zaangażowanie Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 21 w pracę na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń zabrzan. Przygotowując dzieci do godnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się niezwykłą intelektualną przygodą – mówiła zastępca prezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Szkoła Podstawowa nr 21 to placówka z ponad wiekowymi tradycjami. Od początku istnienia funkcjonowało na jej terenie wiele kół zainteresowań: filatelistyczne, sportowe, szachowe, szkolne PCK, teatralne, zespół taneczny, chór szkolny i wiele innych. Warto zaznaczyć, że szkoła posiada również pisane gotykiem kroniki szkolne z końca XIX i początku XX wieku, które obecnie są w  trakcie tłumaczenia. Wniosły one wiele nowych wiadomości i poszerzyły wiedzę na temat historii szkoły. Jedną z kronik można było podziwiać podczas uroczystości 110-lecia szkoły.