Za nami uroczysta Sesja Rady Miasta Zabrze!

29.09.2022

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Zabrza, wczoraj w zrewitalizowanej Sali Witrażowej gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Zabrze, podczas której nadane zostały tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Zabrze”. W trakcie obrad zdecydowano o nadaniu tego tytułu: kardiochirurgowi prof. dr. hab. n. med. Andrzejowi Bochenkowi, światowej sławy rzeźbiarzowi prof. Krzysztofowi Nitschowi oraz Elżbiecie Pendereckiej.

Znajdujemy się w przepięknej Sali Witrażowej zrewitalizowanego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, gdzie mieściło się przed laty starostwo powiatowe. To tu odbyła się właśnie pierwsza sesja Rady Miasta Zabrze. To dziedzictwo stanowi dla Nas ambitne wyzwanie – stwierdziła w trakcie uroczystej sesji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze. – Urodziny naszego miasta stanowią okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wytyczenia nowych celów. Świętując 100. lecie nadania praw miejskich musimy mieć świadomość historii i pamiętać o pokoleniach kształtujących dziedzictwo Zabrza. To jest fundament, na którym budujemy miasto przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów – dodała prezydent.

We wczorajszym wydarzeniu udział wzięli m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wraz z zastępcami, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar wraz z radnymi, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, byli przewodniczący Radny Miasta Zabrze oraz przedstawiciele świata nauki, kultury, sportu i medycyny.

Podczas uroczystej sesji goście mieli okazję wysłuchać niezwykle interesującego wykładu prof. Ryszarda Kaczmarka na temat historii naszego miasta, a także wystąpienia dra. Tomasza Koniora, na temat budynków AdmiralsPalast i dawnego zabrzańskiego starostwa powiatowego przy ul. 3 Maja 19. Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk przedstawił na jakim etapie są aktualnie przygotowania do zgłoszenia zabrzańskich obiektów poprzemysłowych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Wystąpienie Pani prezydent pokazuje nam ogrom pracy ludzi, którzy pracowali na tej ziemi i tworzyli dorobek, z którego możemy dzisiaj korzystać. Medycyna, kultura i sport – trzy dziedziny, które reprezentują Zabrze. To pokazuje jaki wyjątkowy potencjał ludzki Państwo tutaj posiadacie. Można tylko życzyć, aby następne pokolenia pięknie korzystały z tej spuścizny, a talenty, które tu są, były pomnażane – stwierdził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Gratuluję samorządowcom, zarówno poprzednich kadencji, jak i dzisiejszej oraz kierownictwu Urzędu na czele z Panią prezydent, kondycji, w której znajduje się dzisiaj Zabrze, a także tych wszystkich działań, które mają na celu sprawić, by żyło się w tym mieście jak najlepiej. Ludzie z zewnątrz oceniają Zabrze bardzo wysoko! Wszystkim zabrzanom gratuluje miasta i życzę by następne lata były pasmem kolejnych sukcesów – dodał wojewoda.

Laudacje na cześć przyszłych Honorowych Obywateli Zabrza wygłosił zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu – Zbigniew Stryj, który przybliżył gościom sylwetki Elżbiety Pendereckiej, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Bochenka oraz prof. Krzysztofa Nitscha.

Elżbieta Penderecka

Elżbieta Penderecka wraz ze zmarłym prof. Krzysztofem Pendereckim od wielu lat aktywnie wspierają i promują Zabrze tak w kraju jak i poza jego granicami. Dzięki osobistym kontaktom prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik w 2013 roku w przestrzeniach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zainaugurował swoją działalność zabrzański Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego.

Podczas dziesięciu edycji festiwalu do śmierci prof. Krzysztofa Pendereckiego w 2020 r. Elżbieta Penderecka wraz z mężem angażowała się w organizację festiwalu pomagając w nawiązaniu kontaktów ze znakomitymi muzykami i śpiewakami z kraju i zagranicy, udostępniając partytury dzieł skomponowanych przez Profesora na wystawę zorganizowana w podziemnych przestrzeniach Kopalni „Guido”. Dzięki temu w Zabrzu odbyły się tak prestiżowe wydarzenia artystyczne jak legendarny koncert „7 Bram Jerozolimy” czy „Credo”, dyrygowane przez samego mistrza Krzysztofa Pendereckiego.

Dzięki jej wsparciu Festiwal nie tylko przyciągnął do Zabrza znakomitych muzyków, ale także zyskał uznanie melomanów, czym na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. Równie ważnym dla Zabrza wydarzeniem było nawiązanie trwałej współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, dzięki której od 2015 roku Zabrze mogło się włączyć w organizację cieszącego się na arenie międzynarodowej ogromną renomą Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.

Te wydarzenia muzyczne przyczyniły się nie tylko do promocji nie tylko prężnie działających miejskich instytucji kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego, Filharmonii Zabrzańskiej i Domu Muzyki i Tańca, ale przede wszystkim do zmiany wizerunku Miasta i promocji Zabrza jako miasta wysokiej kultury, m.in. w katalogach poświęconych kolejnym edycjom Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Kardiochirurg, profesor nauk medycznych i nauczyciel akademicki. Kierownik I Kliniki Kardiochirurgii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego oraz współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland.

Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach 1984–1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z prof. Religą uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.

W 1988 roku stworzył I Klinikę Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, którą kierował do roku 2013. W I Klinice Kardiochirurgii, w której do 2010 roku zoperowano ok. 20.000 chorych, prof. Klinika jest znana z dużego doświadczenia w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej, operacji małoinwazyjnych choroby wieńcowej z użyciem endoskopii (MIDCAB) i operacji endowizyjnych zastawki mitralnej.

Za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz Medalem Computer Honor Awards. Prof. Andrzej Bochenek jest kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz laureatem „Platynowego Lauru Kompetencji i Umiejętności”. Za osiągnięcia naukowe został laureatem wielu nagród resortowych Ministra Zdrowia, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Wojewody Śląskiego. W roku 2009, wraz z żoną Krystyną, otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski.
Profesor Andrzej Bochenek jest współtwórcą światowej sławy zabrzańskiej kardiochirurgii.

Prof. Krzysztof Nitsch

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczył się u prof. Jerzego Bandury i prof. Stefana
Borzęckiego. Uzyskał dyplom oraz medal dla najlepszego studenta w 1975 roku. Od 1975 roku pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako asystent prof. Jerzego Bandury, następnie jako asystent prof. Mariana Koniecznego.

W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków, następnie później – do Związku Artystów Rzeźbiarzy. W 1983 roku założył Pracownię Odlewnictwa w ASP w Krakowie, którą prowadzi samodzielnie. Uzyskał stopień naukowy profesora w 1997 roku.

Brał udział w ogólnokrajowych wystawach i w prezentacjach sztuki polskiej za granicą. Zdobył liczne
nagrody i wyróżnienia artystyczne. W 2009 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” . Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998) oraz Krzyżem Kawalerskim (2013) i Oficerskim
(2020) Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem powstającego w Zabrzu pomnika prof. Zbigniewa Religii. Siedmiometrowy pomnik będzie odlany z brązu, znajdą się na nim elementy z pozłoceniem – w części kardiogramu, odbijające światło i nadające rzeźbie dynamizmu, pulsu – to jego autorskie rozwiązanie.