Chcesz doposażyć stanowisko w swojej firmie? Pomoże Ci w tym Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu!

23.09.2022

Od 26 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu rozpocznie się nabór wniosków uprawniających do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Na chętnych czeka 30 tysięcy złotych (a w przypadku utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – aż 45 tysięcy złotych

Termin naboru wniosków: 26.09.2022 – 30.09.2022 r.
Wnioski przyjmowane są w godzinach od 08:00 do 14:00
(30.09.2022, czyli ostatniego dnia naboru, wnioski przyjmowane są do godziny 14:00).

Kompletny wniosek można złożyć w jednej z następujących form:

  1. w formie papierowej:
    • w sekretariacie PUP urzędu (pokój  8.05),
    • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9
    • za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do tut. urzędu),            
  2. w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,    
  3. w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami: 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 38.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://zabrze.praca.gov.pl/-/19080553-nabor-wnioskow-w-sprawie-zwrotu-ze-srodkow-pfron-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby-niepelnosprawnej