W Zabrzu świętowano 50 lat hematologii dziecięcej na Śląsku

21.09.2022

20 września, w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, odbył się rodzinny piknik z okazji 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku. Wzięli w nim udział m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Tomasz Szczepański, emerytowany kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM Danuta Sońta-Jakimczyk, prezes Fundacji ISKIERKA Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak, senator RP Barbara Dziuk, senator RP Beata Małecka-Libera, pacjenci Oddziału Hematologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, podopieczni Fundacji ISKIERKA i ich rodzice.

– Jubileusz 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku stanowi okazję do przekazania słów uznania dla specjalistów oddziałów hematologii i onkologii dziecięcej w naszym regionie. Dumą napawa fakt, że regionalne oddziały hematologii i onkologii, w tym pionierski na Śląsku w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM w Zabrzu, mogą poszczycić się lekarzami, którzy z pełnym zaangażowaniem i odwagą podejmują wyzwania, przecierające szlaki dla innowacyjnych metod diagnostyki i skutecznego leczenia. W swojej pracy udowadniają, że najlepsze efekty przynosi połączenie sztuki medycznej na najwyższym poziomie z wrażliwością wobec chorego oraz poszanowaniem godności pacjenta – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Do Zabrza przyjechali kierownicy klinik i oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej z całego kraju, którzy wezmą udział w sympozjum dotyczącym „Postępów w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej” – mówił prof. dr hab. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Pierwszy Oddział Hematologii Dziecięcej w naszym województwie powstał pół wieku temu w Zabrzu. Po 15 latach utworzono Klinikę Pediatrii i Hematologii, a w 1998 r. powstała Katedra i Klinika Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii. Początkowo lekarze i pacjenci mieli do dyspozycji zaledwie 25 łóżek, a u leczących się dzieci rozpoznawano rocznie ok. 30-35 nowotworów. Na przestrzeni 50 lat hematologia dziecięca zmieniła się w niezwykły sposób.

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z nowotworami krwi, układu chłonnego, guzami litymi. Prowadzona jest również diagnostyka i leczenie  różnych postaci niedokrwistości (opornych na leczenie, niedokrwistości hemolitycznych, anemii aplastycznych), skaz krwotocznych (małopłytkowości i hemofilii), zaburzeń krzepnięcia,  trombofili, chorób węzłów chłonnych. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów onkohematologicznych z uwzględnieniem aktualnie stosowanych na świecie schematów leczenia. Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego: ostrych białaczek, w tym białaczki niemowlęcej, chłoniaków, choroby Hodgkina, jak również pacjentów z guzami litymi (nerek, wątroby, tkanek miękkich, guzów zarodkowych). Ośrodek koordynuje w całym kraju program leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt.

Diagnostyka onkohematologiczna prowadzona jest z użyciem najnowszych metod, w tym monitorowania minimalnej choroby resztkowej za pomocą 8-kolorowej cytometrii przepływowej. Oddział współpracuje z 17 ośrodkami hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce skupionymi w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków i Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Guzów Litych, Zakładem Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Katedrą Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (Holandia), Centrum Diagnostycznym Ostrych Białaczek Uniwersytetu we Frankfurcie (Niemcy), Katedrą Medycyny, Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), II Katedrą Medycyny, Szpitala Uniwersyteckiego Schleswig-Holstein, Kilonia (Niemcy), Katedrą Hematologii/Onkologii Dziecięcej, Uniwersytetu Karola, Praga (Republika Czeska).