Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

07.09.2022

Od sierpnia zmienia się miejsce składania dokumentów związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Deklaracje w wersji papierowej należy składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16, pokój 116, tel. 32/370-68-96. Wprawdzie ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli złożyć deklaracje o źródłach ciepła, minął 30 czerwca, jednak są one nadal przyjmowane.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) i niemieszkalnych (Deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5).

CEEB ma na celu:

 • zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
 • stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
 • uzyskanie dostępu do informacji  na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców

Rodzaj deklaracji:

Kto składa deklarację?

 • Właściciel mieszkania lub budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
 • Zarządca budynku,  zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW,
 • Organy Administracji Publicznej,
 • Przedsiębiorcy i osoby uprawnione do wprowadzania danych do CEEB.

Jak można złożyć deklarację?

 • elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego na stronie https://www.gunb.gov.pl
 • papierowo – w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 (pokój 116) lub wysłać listownie na adres Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 w Zabrzu.

Gdzie znajdują się deklaracje?

Deklaracje A i B można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

lub ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

 • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r. – deklaracje nadal są przyjmowane i wprowadzane do CEEB
 • 14 dni dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1.07.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
 https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow