Trwa XXVI edycja konkursu „Zielone Zabrze”

13.07.2022

Zapraszamy mieszkańców Zabrza, placówki oświatowe, zakłady pracy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, instytucje, organizacje społeczne oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do wzięcia udziału w XXVI edycji konkursu „ZIELONE ZABRZE”, który organizowany jest nieprzerwanie od roku 1996.

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą  w VI kategoriach: balkony, tarasy, loggie, ogrody przydomowe, zieleńce zakładowe, szkolne, przedszkolne, zieleńce na terenach wspólnot
i osiedli, ogródki działkowe oraz rodzinne ogrody działkowe.

Konkurs ma na celu pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia swojego najbliższego otoczenia poprzez dbałość o otaczającą zieleń.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz złożenie jej w terminie do 31 lipca br.

Karty zgłoszeniowe można  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze lub złożyć osobiście w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu czynnym w poniedziałki w godzinach 7.30-17.00  oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Karty zgłoszeniowe dla kategorii „Najpiękniejszy ogródek działkowy” należy składać wyłącznie w siedzibach zarządów stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych właściwych dla lokalizacji ogródka działkowego.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286, pok. 209 oraz na stronie internetowej urzędu: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia/konkurs-%E2%80%9Ezielone-za…
Karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu dla kategorii „Najpiękniejszy ogródek działkowy” można pobrać również w Polskim Związku Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa w Zabrzu, z siedzibą przy ulicy Matejki 37.

Dokumenty do pobrania

  • klauzula RODO konkurs Zielone Zabrze 2022
  • regulamin Konkursu Zielone Zabrze 2022
  • karta zgłoszenia udziału w konkursie Zielone Zabrze 2022