Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprawdź kto jest zarządcą danej drogi

06.07.2022

Chcesz poinformować służby miejskie odpowiedzialne za stan dróg w naszym mieście o uszkodzeniu ulicy lub chodnika? Nie wiesz jednak, gdzie zadzwonić i komu to zgłosić? Właśnie z myślą o takich sytuacjach powstał prosty wykaz, który pomoże rozwiać wszelkie tego typu wątpliwości.

Za zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych odpowiada Miejski Zarząd Dróg (ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, tel.: 32 277 68 88, email: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl).

Natomiast zadania związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych, wykonuje Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze; tel.: 32 373-33-48, email: sekretariat_ik@um.zabrze.pl).

Na terenie Zabrza mamy również wiele dróg wewnętrznych tzw. dojazdowych, służących dojazdom do posesji (służebność tożsama). Wówczas utrzymanie takich dróg obciąża właścicieli lub zarządców nieruchomości, pomimo że w Ewidencji Gruntów i Budynków wskazany jest Skarb Państwa, Prezydent Miasta Zabrze lub Miasto Zabrze.

Jeżeli będziecie chcieli zgłaszać ubytki w nawierzchniach jezdni i chodników, to poniżej znajduje się link do wykazów, dzięki którym można sprawdzić, jaka to droga i do kogo należy skierować zgłoszenie. To ważne, aby zgłoszenia trafiały do odpowiednich służb.