Katolicka Szkoła w MIkulczycach obchodziła swoje 30. urodziny

24.06.2022

W miniony czwartek odbyło się zakończenie roku szkolnego połączone z obchodami jubileuszu 30-lecia Szkoły Katolickiej im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św Teresy po której odbyło się otwarcie pamiątkowej wystawy w budynku placówki.

W jubileuszu udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta miasta Katarzyna Dzióba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, proboszcz parafii św. Teresy Piotr Klemens na czele oraz nauczyciele i wychowankowie placówki wraz z rodzicami.

Przez trzydzieści lat konsekwentnie wychowujecie młodzież i kształtujecie postawy kolejnych pokoleń zabrzan zgodnie z nauczaniem patrona ks. Jana Twardowskiego – podkreśliła Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta miasta Zabrze – Dzięki temu formujecie postawy zaangażowanych społecznie uczniów i osób wrażliwych na potrzeby bliźniego – dodała.

Historia Szkoły Katolickiej w Zabrzu sięga 1991 r., kiedy to Zofia Kozielska postanawia założyć nową placówkę. We współpracy z Piotrem Klemensem, proboszczem miejscowej parafii, zebrała grono entuzjastów a już rok później utworzona została Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich. We wrześniu 1992 r. pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w nowo utworzonej placówce. Rok później dzięki wsparciu władz miasta szkoła przeniesiona została do budynku po Zasadniczej Szkole Górniczej Kopalni Zabrze-Bielszowice w którym zorganizowanych zostało 6 klas pod opieką 15 nauczycieli oraz dwie pracownie: plastyczną i komputerową.