W naszym mieście trwa konferencja „Health Med Innovations”

07.06.2022

Modele współpracy między sektorem IT i branżą medyczną, cyfryzacja obsługi pacjenta, robotyka w medycynie, sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – to tylko część zagadnień, jakie poruszone zostaną w trakcie konferencji „Health Med Innovations”, która odbywa się dzisiaj w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.

Głównym celem konferencji organizowanej przez Miasto Zabrze i Regionalną Izbę Gospodarczą jest skupienie w jednym miejscu ekspertów wysoko wyspecjalizowanych firm medycznych, naukowców i władz lokalnych w celu omówienia kluczowych zmian zachodzących w medycynie. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami rynkowymi i zdobyczami nauki, a także pozyskają kontakty pozwalające na podjęcie współpracy.

Nieprzypadkowo jako miejsce konferencji wybrano Zabrze – miasto zajmujące szczególne miejsce na mapie ośrodków medycznych w Polsce, mogące się pochwalić wieloma osiągnięciami w dziedzinie medycyny. Zabrzański samorząd aktywnie działa w kierunku dalszego rozwoju szeroko rozumianego sektora medycznego oraz branż z nim powiązanych – tworząc m.in. ekosystem przyjazny dla startup-ów oraz budując zaplecze naukowo-badawcze i technologiczne.

– Bardzo zdecydowanie podchodzimy do realizacji strategii tworzenia w naszym mieście ekosystemu startupów z obszarów medycyny i jej pokrewnych – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Istniejące zaplecze sektora medycznego zlokalizowane w Zabrzu stanowi bardzo dobrą bazę do rozwoju projektów technologicznych, badań rozwojowych i klinicznych. Najlepsze w Polsce tereny inwestycyjne zarządzane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną stanowią idealne miejsce do ulokowania w Zabrzu zakładów produkujących materiały, wyroby i sprzęt na potrzeby branży medycznej. Nasze miasto to dokonała lokalizacja dla działów B+R, które zyskują od razu bardzo silne otoczenie badawcze wielu uznanych instytucji pracujących w Zabrzu – mówi prezydent Zabrza.

Wśród zaproszonych gości Health Med Innovations znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Parlamentu RP, firm zajmujących się innowacjami w medycynie, uczelni wyższych oraz śląskiego samorządu lekarskiego.