Trwają warsztaty w ramach projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”

26.05.2022

W naszym mieście trwa wizyta studyjna, która realizowana jest w ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wspólnie z Zabrzem, udział w warsztatach biorą samorządy z całej Polski, które także uczestniczą w Programie Rozwój Lokalny.

Wydarzenie służy upowszechnianiu realizowanych działań w projekcie i wspieraniu wymiany doświadczeń, budowaniu relacji i wypracowywaniu standardu współpracy. To właśnie w scenerii takich obiektów jak Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza zostaną zaprezentowanie efekty wykorzystania potencjału turystycznego miasta Zabrze, omówione będą nowe rozwiązania w zakresie turystyki postindustrialnej oraz dobre praktyki i planowane przedsięwzięcia.

Jednocześnie zabrzański samorząd aktywnie angażuje się we współpracę sieci wymiany doświadczeń z zakresu przywództwa oraz zarządzania strategicznego. Projekt pod nazwą „Leadreship = Odpowiedzialność” to idea spotkań przedstawicieli miasta, które dzielą się ze sobą swoją wiedzą, dobrymi praktykami, doświadczeniami i pomysłami w wykorzystywaniu szans i pokonywania wyzwań istotnych dla realizacji Planów Rozwoju Lokalnego i Planów Rozwoju Instytucjonalnego. Uczestniczy warsztatów będą mogli, także przedstawić nowe trendy w zakresie rozwoju samorządności.

Warto przypomnieć, że dzięki projektowi „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” nowe oblicze zyska Park Hutniczy. Zostanie odświeżony i wzbogacony o małą architekturę. To właśnie tutaj powstanie wodny plac zabaw i skatepark. Dzięki inwestycji Park Hutniczy stanowić będzie wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. W ramach projektu w Kończycach i Maciejowie powstaną tężnie. Zyska też m.in. Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu, który zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.

Wśród zadań nie inwestycyjnych, tzw. „miękkich”, warto wymienić m.in. zajęcia z aktywnych postaw – blok dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz „Akademię Witalności” oraz projekt „Zostań z nami w weekend”, które służyć będą integracji lokalnej społeczności.

W mieście będą prowadzone także ogólnodostępne wydarzenia edukacyjne, takie jak zajęcia plenerowe czy eventy ekologiczne, które szerząc wśród mieszkańców wiedzę i promując dobre praktyki przyczynią się do ochrony tych elementów środowiska, które są nam niezbędne do życia.

Wśród głównych celów projektu „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju” warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Oprócz materialnych efektów realizacji projektu odczuwalne będą również efekty niematerialne, w tym m.in.: zintensyfikowanie rozwoju miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji; wzmocnienie integracji mieszkańców; zwiększenie ich świadomości ekologicznej; uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a zarazem zwiększenie ilości inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej” przestrzeni miejskiej. Działania podstawowe projektu w tym zakresie mają zainicjować proces zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych na terenie miasta,

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.