Został już tylko miesiąc żeby złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

24.05.2022

30 czerwca upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Uwaga! Od kwietnia zmieniło się miejsce składania dokumentów związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Deklaracje w wersji papierowej należy składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16, pokój 112, tel. 32/370-68-59 lub 32/370-68-58.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) i niemieszkalnych (Deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5).

CEEB ma na celu:

 • zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
 • stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
 • uzyskanie dostępu do informacji  na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców

Rodzaj deklaracji:

Kto składa deklarację?

 • Właściciel mieszkania lub budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
 • Zarządca budynku,  zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW,
 • Organy Administracji Publicznej,
 • Przedsiębiorcy i osoby uprawnione do wprowadzania danych do CEEB.

Jak można złożyć deklarację?

 • elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego na stronie https://www.gunb.gov.pl
 • papierowo – w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 (pokój 116) lub wysłać listownie na adres Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 w Zabrzu.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

 • do 30.06.2022 r. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r.
 • 14 dni dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1.07.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
 https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow