Trzymamy kciuki za ósmoklasistów!

24.05.2022

1952 uczniów klas ósmych szkół podstawowych przystąpiło dzisiaj w naszym mieście do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych w tym roku, w naszym kraju egzaminów ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz czwarty – po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie pisali test z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, odbędzie się egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, przeprowadzony zostanie egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów – 99,28 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 0,52 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,20 proc. ósmoklasistów.

KIEDY WYNIKI?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Więcej informacji o tegorocznych egzaminach ósmoklasistów znajdziecie Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.