Dni Otwarte Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

19.05.2022

Na terenie kampusu akademickiego w Zabrzu-Rokitnicy zainaugurowane zostały dziś dni otwarte Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni z dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Alicją Grzanką na czele oraz Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Miasta Zabrze.

Otwarcie rozpoczęło się krótką prezentacją filmowa na temat Uczelni. Następnie wygłoszony został wykład inauguracyjny pt.: „Serce bije na nowo” Katarzyny Krzyżak i Michała Krawca, studentów Wydziału Nauk Medycznych ŚUM. W kolejnej prezentacji przewodnicząca uczelnianej komisji rekrutacyjnej dr n. med. Beata Maksym opowiedziała przyszłym kandydatom o warunkach i sposobie rekrutacji na ŚUM. Oficjalną część zamknęły prelekcje: ratownika medycznego Jacka Wawrzynka zachęcającego do traktowania zawodu lekarza jako życiowej pasji oraz przewodniczącego studenckiego towarzystwa naukowego ŚUM Piotra Lewandowskiego, który mówił o tym, jak połączyć rozwój zawodowy ze swoimi naukowymi zainteresowaniami.

Dla zainteresowanych otwarte zostały m.in. prosektorium i sale ćwiczeń do nauki anatomii człowieka, pracownie i laboratoria z licznymi prelekcjami i warsztatami, np. izolacji DNA z banana, czy wirtualny gabinet stomatologiczny.