Trwają konsultacje dotyczące nowych linii minibusowych

02.05.2022

Na terenie Zabrza uruchomione mają zostać cztery nowe linie minibusowe. Kursowałyby na trasach: centrum miasta – Śląskie Centrum Chorób Serca, centrum miasta – Osiedle Janek, Grzybowice – Mikulczyce oraz Rokitnica – Osiedle Janek. W konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych tras komunikacji minibusowej można wziąć udział do 6 maja.

Nowe linie umożliwią komunikację publiczną mieszkańcom tych rejonów Zabrza, gdzie dzisiaj nie dojeżdżają autobusy. Zapewnią dojazd z centrum miasta do Śląskiego Centrum Chorób Serca i do Osiedla Janek. Przybliżą możliwość skorzystania z przystanków komunikacji publicznej mieszkańcom Grzybowic i osiedli w dzielnicy Helenka.

Prosimy o przekazanie Państwa opinii do przedstawionych poniżej szczegółowych propozycji połączeń:

  1. Linia nr 709 – Centrum Miasta – ŚCCS
  2. Linia nr 706 – Centrum Miasta – Osiedle Janek
  3. Linia nr 704 – Grzybowice – Mikulczyce (ul. Zwrotnicza) – I etap linii
  4. Linia nr 705 – Rokitnica – Osiedle Helenka

Opinie prosimy przesyłać do 6 maja 2022 r. na adres sekretariat_wks@um.zabrze.pl

Poniżej opisy tras poszczególnych linii a w załączeniu – mapka z przebiegiem danej linii.

Linia nr 709 – Centrum Miasta – Śląskie Centrum Chorób Serca [ŚCCS]

Trasa linii przebiegałaby w jednym kierunku od dworca autobusowego w centrum miasta, kolejno fragmentami ulic: Goethego, de Gaulle’a, Wolności, K. Miarki, Mikulczycką, Gdańską, Jagiellońską, Szpitalną, Cieszyńską, M. Skłodowskiej-Curie, Jagiellońską, Niedziałkowskiego, Mikulczycką. K. Miarki, de Gaulle’a, Goethego. Na trasie linia obsługiwałaby wszystkie istniejące przystanki oraz nowy przystanek na wysokości budynków nr 35-49 ul. Jagiellońskiej i nowy przystanek na wysokości wejścia do ŚCCS przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Linia nr 706 – Centrum Miasta – Osiedle Janek, z czasowym skomunikowaniem Os. Wyzwolenia

Trasa linii przebiegałaby ulicami: 3 Maja, Roosevelta, de Gaulle’a, Rondo Sybiraków, Winklera, Dzierżona, Jaskółczą i Sportową. Na Osiedlu Janek proponujemy przystanek na wysokości Przychodni GUIDO na ul. Dzierżona, na ul. Jaskółczej w rejonie kościoła i na ul. Sportowej w rejonie szkoły. Szczegółowe lokalizacje wskaże dokumentacja projektowa. Linia obsługiwać będzie przystanki istniejące na trasie przejazdu, w tym nowe przystanki przy ul. Roosevelta.

Jednocześnie proponujemy czasowe skomunikowanie linią nr 706 Os. Wyzwolenia, na czas remontu wiaduktu w ciągu ul. Rossevelta. Trasą podstawową byłoby połączenie Os. Janek z centrum miasta, a w wybranych przejazdach trasa biegłaby na ul. Roosevelta do Os. Wyzwolenia i wracałaby tą ulicą na swoją podstawową trasę.

Skomunikowanie Os. Wyzwolenia w trasie wariantowej powinno być dostosowane szczególnie do potrzeb osób starszych i umożliwić im dojazd do centrum w godzinach handlowych, do placówek zdrowia oraz do kościołów.

Linia nr 704 – Grzybowice – Mikulczyce (ul. Zwrotnicza) – I etap.

Propozycja zawiera I etap linii, która docelowo ma biec od Grzybowic do ul. Leśnej w Mikulczycach. Etap obejmuje odcinek od Grzybowic do ul. Zwrotniczej w Mikulczycach. W II etapie część linii do ul. Leśnej zostanie uruchomiona po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Leśnej.

Trasa linii przebiegałaby ulicami: Badestinusa, Szczecińską, Hallera, Witosa, Handlową, Pyskowicką, Składową, do Zwrotniczej.

W Grzybowicach linia kończyłaby swój bieg przed Stacją Uzdatniania Wody ZPWiK Sp. z o.o. przy ul. Badestinusa 90. Przystanek do wysiadania i pierwszy przystanek dla kursu w kierunku Mikulczyc byłyby zlokalizowane na odcinku przed Stacją. Następne przystanki proponujemy zlokalizować w rejonie skrzyżowania ul. Badestinusa z ul. Hallera, przed ul. Szczecińską, na ul. Szczecińskiej przed ul. Hallera oraz na ul. Hallera. Szczegółowa lokalizacja przystanków zostanie ustalona w dokumentacji projektowej. Linia obsługiwałaby obecnie istniejące przystanki na jej trasie.

Linia nr 705 – Rokitnica – Osiedle Helenka

Trasa linii przebiegałaby od Dworca autobusowego w Rokitnicy ulicami: Jordana, Joliot-Curie, Wawrzyńskiej, Niepokólczyckiego, Baczyńskiego, Harcerską i ul. Jordana do Dworca autobusowego.

Nowe przystanki planuje się na ul. Joliot-Curie, ul. Wawrzyńskiej i ul. Baczyńskiego. Ich dokładne położenie ustali dokumentacja projektowa. Linia będzie też obsługiwała przystanki istniejące obecnie na jej trasie.