Chcesz założyć działalność gospodarczą? Pomoże Ci w tym Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu!

27.04.2022

Od 9 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu rozpocznie się nabór wniosków uprawniających do otrzymania jednorazowego wsparcia dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Na chętnych czeka aż 28 tysięcy złotych, które pomogą postawić pierwsze kroki twojej firmie!

Nabór skierowany jest w szczególności:

 • dla osób do 29. roku życia;
 • osób powyżej 50. roku życia;
 • kobiet;
 • osób niepełnosprawnych;
 • długotrwale bezrobotnych;
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Termin naboru wniosków: 09.05.2022 – 13.05.2022 r.
Wnioski przyjmowane są w godzinach od 08:00 do 15:00
(13.05.2022, czyli ostatniego dnia naboru, wnioski przyjmowane są do godziny 14:00).

Kompletny wniosek można złożyć w następujących formach:

 • w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu,
 • pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),
 • w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
 • w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
  • za pomocą platformy ePUAP.
 • osobiście w pokoju 7.04. (Budynek PUP)

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://zabrze.praca.gov.pl/-/17995778-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznawania-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej