Już w niedzielę wybierzemy radnych dzielnicowych

14.03.2022

20 marca mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Z pewnością warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Przed wybraniem się do lokalu wyborczego warto sprawdzić swoją siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej, specjalnie z myślą o mieszkańcach opublikowana została wyszukiwarka, która pozwoli na sprawne wyszukanie swojego OKW (dostępna poniżej).

Przypominamy, że w 2021 roku w Zabrzu powołano do życia trzy nowe dzielnice: Śródmieście, Skłodowskiej-Curie i Poremba. Aktualny podział administracyjny naszego miasta pozwoli na skuteczniejsze sondowanie potrzeb mieszkańców.

W ubiegłym roku zakończyła się czteroletnia kadencja rad dzielnic, mających duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Zabrza. Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Pierwsze zabrzańskie rady dzielnic powołane zostały do życia w 1991 roku.

Zasady wyborów:

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosować można jeden raz i tylko osobiście.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje w Dzielnicy.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Dzielnicy.

Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu