Zabrze i Rovereto wspólnie dla Ukrainy/ Забже і Роверто разом для України

09.03.2022

Nasze partnerskie miasto we Włoszech – Rovereto – zaoferowało wielopłaszczyznową współpracę z Zabrzem w celu solidarnego wsparcia dla Ukrainy. Deklaracja o chęci przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a także przekazania darów rzeczowych, głownie środków medycznych dla przyjaciół z Równego padła w trakcie wczorajszego spotkania on-line.

W wideokonferencji udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Francesco Valduga, burmistrz Rovereto oraz członkowie zarządu gminy Rovereto – Giulia Robol, zastępca burmistrza – pełnomocnik ds. oświaty i miasteczka uniwersyteckiego,  Giuseppe Bertolini, pełnomocnik ds. działalności produkcyjnej i centrów historycznych, Mario Bortot, pełnomocnik ds. sportu i promocji regionu, Micol Cossali, pełnomocnik ds. kultury, kreatywności młodzieży i innowacji, Andrea Miniucchi, pełnomocnik ds. jakości życia w mieście, Carlo Miniucchi, pełnomocnik ds. robót publicznych i robót o dużym znaczeniu oraz Mauro Previdi, pełnomocnik ds. opieki i promocji społecznej.

Zabrze aktywnie pomaga Ukrainie od pierwszych dni działań wojennych. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Przyjęliśmy już kilkaset uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Wysyłamy sprzęt i środki medyczne, ponieważ teraz jest to najpilniejsza potrzeba – stwierdziła podczas dzisiejszego spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Chcemy podkreślić, że partnerstwo z Zabrzem jest dla nas ważne nie tylko w wymiarze oficjalnym, ale też szerszym, ponieważ chcemy razem budować przyszłość dla pokoju i w pokoju – komentował burmistrz Rovereto Francesco Valduga.

Rovereto zaoferowało przyjęcie do siebie uchodźców z Ukrainy. Zamierza także wesprzeć Zabrze w gromadzeniu środków medycznych niezbędnych przyjaciołom z Równego.  W naszym mieście partnerskim w Ukrainie brakuje aktualnie m.in. środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, potrzebna jest również żywność z długim terminem ważności.

Przychodzi się nam zmierzyć z rzeczywistością i światem, jakiego nie było wcześniej. To czas wyrażania solidarności, ale i konkretnych działań – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W trakcie dzisiejszej rozmowy uzgodniono, że dary od mieszkańców Rovereto zostaną przewiezione do Zabrza, a następnie wspólnym transportem dostarczone do ukraińskiego miasta Równe. To kolejny projekt, który Zabrze realizuje wspólnie z Rovereto. Dzisiaj najważniejsze jest wsparcie, jakie wszyscy solidarnie udzielimy ofiarom wojny.

Wideokonferencja z miastem partnerskim Rovereto nt. Równego
Wideokonferencja z miastem partnerskim Rovereto nt. Równego