Ogłoszono przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Rokitnicy

01.02.2022

31 stycznia Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu ogłosiła przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Rokitnicy. Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego.

W przypadku centrum przesiadkowego, które powstanie w Rokitnicy zaplanowano m.in.: otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i punkty usługowe. W obydwu przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. Rozbudowana zostanie też pobliska infrastruktura drogowa.

Przypomnijmy, że na budowę dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych Miasto Zabrze pozyskało ok. 96 mln zł ze środków unijnych. Resztę stanowi wkład własny miasta, którego zapewnienie jest możliwe dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jeśli chodzi o inwestycję, która powstaje przy ul. Goethego, to dzisiaj rozpoczęło się tam grodzenie terenu, a już jutro nastąpi rozbiórka wiat przystankowych. Równolegle z Miejskim Zarządem Dróg prowadzone są prace związane z nową organizacją ruchu w mieście.

Od 22 stycznia przy placu Dworcowym działa tymczasowy dworzec autobusowy, który zastąpił popularną „Belkę”. Funkcjonuje między pocztą a dworcem PKP, czyli na obecnym obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Dzięki realizacji inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadanie się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Istotnym efektem realizacji tak jednego, jak i drugiego projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Jestem przekonana, że to proekologiczne rozwiązanie przygotowywane od 2018 roku nie tylko usprawni komunikację, ale będzie też piękną wizytówką miasta – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.