Pracownicy PUP docenieni za wsparcie pracodawców

26.01.2022

27 stycznia obchodzimy Święto Publicznych Służb Zatrudnienia. To szczególny dzień dla wszystkich pracowników urzędów pracy. Z tej okazji w zabrzańskim ratuszu już dzisiaj odbyło się spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, którzy z rąk prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik odebrali listy gratulacyjne i podziękowania za trud pracy w tym szczególnym czasie pandemii.

– Dzisiejszy dzień to doskonała okazja, aby przypomnieć, jak istotną rolę w aktywizacji społeczności lokalnej Zabrza wypełnia Powiatowy Urząd Pracy. To również czas na podsumowanie dotychczasowych efektów osiągniętych w stabilizacji rynku zatrudnienia – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Elżbieta Korecka, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Rafał Kobos oraz pracownicy PUP w Zabrzu.

Priorytetem w działalności publicznych służb zatrudnienia jest obecnie wsparcie pracodawców – w szczególności ochrona istniejących miejsc pracy. Dzięki aktywnej postawie pracowników urzędów pracy i trosce o lokalny rynek pracy, mimo stanu epidemicznego, możemy cieszyć się z niskiego poziomu bezrobocia.

W Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich. Każdego dnia 21 580 pracowników realizuje działania na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.  Ich zadaniem jest kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.