Pamiętaj o wymianie źródeł ciepła!

26.01.2022

W Zabrzu trwa kolejna, XII edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na który Miasto pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 018 500 złotych. Program obejmuje m.in. dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Pieniądze zostaną przeznaczone dla mieszkańców Zabrza na zabudowę lub wymianę kotła na paliwa proekologiczne, zabudowę instalacji solarnej lub fotowoltaicznej, docieplenie ścian, dachów i stropodachów oraz okien i drzwi dla właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

To już kolejna pula środków na ten cel. W ubiegłym roku Fundusz przekazał miastu ponad 4 miliony złotych (4 050 000 zł). Środki przeznaczono na wykonanie 460 inwestycji, w tym: 40 instalacji kolektorów słonecznych, docieplenie ścian w 45 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i dachów  w 40 budynkach, wymianę okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizację 210 źródeł ciepła.

Poprawa jakości powietrza stanowi priorytet dla naszego miasta. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych, dokonując termomodernizacji blisko 100 miejskich obiektów za kwotę ponad 100 mln złotych. Od początku działania Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowano 5053 inwestycji o wartości ponad 73 mln zł.

Likwidacja kopciuchów odbywa się w ramach szeroko zakrojonego „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze” a także Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z myślą o mieszkańcach uruchomiliśmy także punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który zlokalizowany jest na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Szkubacza 1. W każdy poniedziałek i czwartek pracownik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu pomaga wypełnić stosowny wniosek oraz przekazuje wyczerpujące informacje na temat Programu. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.htmlUdostępnij artykuł

Zabrze w ramach działań na rzecz ekologii realizuje również programy: „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania – refundacja poniesionych kosztów z budżetu Miasta”, „Świadczenie zamienne – zaliczenie na poczet czynszu kosztów związanych ze zmiana ogrzewania”, podłączanie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, a także termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz mieszkań komunalnych. Miasto złożyło również wniosek o finansowanie programu „Dbaj o powietrze 2.0, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% do wymiany nieekologicznego kotła węglowego na niskoemisyjny kocioł węglowy, kocioł gazowy, kocioł opalany biomasą lub ogrzewanie elektryczne (pompa ciepła).

Od lipca ubiegłego roku realizowany jest także system inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dot. źródła ciepła i źródła spalania paliw. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Więcej informacji na temat CEEB: https://miastozabrze.pl/2021/07/02/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/