Od soboty przy placu Dworcowym ruszy tymczasowy dworzec autobusowy

21.01.2022

Niebawem rusza budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ulicy Goethego. Na czas tej inwestycji zostanie utworzony dworzec tymczasowy przy placu Dworcowym, pomiędzy pocztą a dworcem PKP, czyli na obecnym obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Już w sobotę Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi połączenia na „małą strefę ekonomiczną“ w Grzybowicach i Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mikulczycach. To dobra informacja m.in. dla tych, którzy na co dzień pracują w zabrzańskich strefach ekonomicznych. ZTM rozszerza ofertę i zmienia trasy linii 15, 111 i 617. Do „małej strefy ekonomicznej” w Grzybowicach docierać będą linie 15 i 617. Ich trasy obejmą dodatkową obsługę przystanków Grzybowice Hallera nż, Grzybowice Handlowa Zachód i Grzybowice Handlowa Wschód.

Nowe połączenia pojawią się także w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mikulczycach. Pasażerowie, którzy codziennie dojeżdżają tam do pracy będą mogli korzystać z linii 111 i nowych, dwukierunkowych przystanków. Ta poprawa oferty komunikacji miejskiej to efekt współpracy ZTM z Miastem Zabrze.

Uruchomione do stref ekonomicznych połączenia to element kompleksowego podejścia do poprawy komunikacji miejskiej. Dobrze łączy się to ze specjalną ofertą skierowaną do pracodawców. Zainteresowanym ZTM proponuje m.in. upusty na przejazdy nawet do 10%.

W rejonie placu Dworcowego wprowadzone zostanie ograniczenie ruchu od 22 stycznia 2022 do 14 maja 2023 roku. Ograniczenie nie będzie dotyczyło:

 • samochodów zaopatrzenia,
  • z województwa śląskiego (od 6.00 do 16.00)
  • spoza województwa śląskiego (od 6.00 do 20.00)
 • samochodów osobowych właścicieli placówek (na 15 minut przed zamknięciem placówki),
 • pojazdów klientów zgłaszających się po odbiór sprzętu wielogabarytowego (meble, AGD, RTV – na podstawie dowodu zakupu),
 • pojazdów mieszkańców zamieszkałych w strefie oraz użytkowników lokali,
 • pojazdów „Taxi” (na czas dowozu i odbioru pasażerów),
 • oznakowanych pojazdów uprzywilejowanych,
 • rowerów.

Pojazdy zaopatrzenia i właścicieli placówek na czas postoju muszą być oznaczone tabliczką (format A4) z nazwą zaopatrywanego punktu.


Realizacja projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.