Wkrótce rusza kolejny nabór wniosków o 500 plus. Ważne zmiany!

20.01.2022

Od 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus Wnioski będzie można składać już wyłącznie online, a pieniądze będą wypłacane na konta bankowe rodziców.

Od lutego rusza nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice, również ci, którzy już teraz otrzymują 500 plus. Procedurami związanymi z obsługą wniosków i późniejszą wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca wówczas świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej będą mogli złożyć wyłącznie rodzice mający numer PESEL. Rodzice składają wnioski na przeznaczonym dla nich formularzu SW-R. Rodzice lub opiekunowie niemający numeru PESEL powinni złożyć odpowiedni wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.