Przy placu Dworcowym powstaje tymczasowy dworzec autobusowy

18.01.2022

Niebawem rusza budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ulicy Goethego. Na czas tej inwestycji zostanie utworzony dworzec tymczasowy przy placu Dworcowym, pomiędzy pocztą a dworcem PKP, czyli na obecnym obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

W rejonie placu Dworcowego wprowadzone zostanie ograniczenie ruchu od 22 stycznia 2022 do 14 maja 2023 roku. Ograniczenie nie będzie dotyczyło:

 • samochodów zaopatrzenia,
  • z województwa śląskiego (od 6.00 do 16.00)
  • spoza województwa śląskiego (od 6.00 do 20.00)
 • samochodów osobowych właścicieli placówek (na 15 minut przed zamknięciem placówki),
 • pojazdów klientów zgłaszających się po odbiór sprzętu wielogabarytowego (meble, AGD, RTV – na podstawie dowodu zakupu),
 • pojazdów mieszkańców zamieszkałych w strefie oraz użytkowników lokali,
 • pojazdów „Taxi” (na czas dowozu i odbioru pasażerów),
 • oznakowanych pojazdów uprzywilejowanych,
 • rowerów.

Pojazdy zaopatrzenia i właścicieli placówek na czas postoju muszą być oznaczone tabliczką (format A4) z nazwą zaopatrywanego punktu.


Realizacja projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.