Zapraszamy do uczestnictwa w ,,Programie wyrównywanie różnic między regionami III”

14.01.2022

Informujemy, że do 16 lutego Miasto Zabrze prowadzi nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami programu i uczestnictwa w nim.

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywanie różnic miedzy regionami III” prowadzony jest w nst. obszarach:

• obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
• obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
• obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
• obszar D – likwidacja barier transportowych;
• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
• obszar F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
• obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów A i E Programu należy składać bezpośrednio do Oddziału Śląskiego PFRON z siedzibą w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10/8. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Składanie wniosków oraz informacja odnośnie obszarów B, C, D, F, G: Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286 , pokój 207, tel. 32 373 34 67.

Aktualne kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2022 r. znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl