Zabrze przestrzenią rozwoju

Ruszył przetarg na budowę przedłużenia Alei Wojciecha Korfantego

29.12.2021

Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu wszczął postępowanie przetargowe na budowę przedłużenia Alei Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów. 18 stycznia 2022 r. otwarte zostaną oferty wykonawców. Prace potrwają osiemnaście miesięcy od dnia podpisania umowy. Aleja Korfantego zostanie połączona z ulicą Tarnopolską i Brygadzistów poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości około kilometra.

Na budowę przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów Miasto Zabrze pozyskało 30 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nowego Ładu.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum miasta oraz udrożnienie ruchu na osi północ południe. Zakres inwestycji obejmuje budowę przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budowę chodników ścieżek rowerowych elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych) odwodnienia układu drogowego budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych.