Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w M1

02.12.2021

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt) działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych.

Ww. program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym oraz podwyższonym na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie działał w:

  • poniedziałki, w godz. 9.00-17.00
  • czwartki, w godz. 9.00-15.30. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną należy umówić się z osobą prowadzącą punkt pod numerem telefonu:
32/274-32-61.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.htmlUdostępnij artykuł