Zakończyły się spotkania podsumowujące kadencję rad dzielnic naszego miasta

01.12.2021

W Klubie Biznesowym Areny Zabrze odbyło się wczoraj drugie, ostatnie już spotkanie podsumowujące pracę rad dzielnic działających w naszym mieście w okresie 2017-2021. Było ono także okazją do złożenia podziękowań na ręce radnych minionej kadencji.

To ogromna radość, że możemy się dzisiaj spotkać z Państwem. Myślę, że nikt bardziej jak Wy nie oddaje temu miastu swojego serca. Dzięki Wam możemy być bliżej każdego mieszkańca oraz problemów, z jakimi borykają się poszczególne dzielnice. W Zabrzu, obok twardych inwestycji, realizujemy także wiele przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców. Warto nadmienić choćby o budżecie obywatelskim, który dzięki Wam zyskuje coraz więcej zwolenników. Dziękuje za poświęcenie oraz trud, który wkładacie w rozwój Zabrza – miasta, które jest naszym wspólnym dobrem. Gratuluję dotychczasowych sukcesów oraz życzę dalszych osiągnięć w aktywności społecznej i życiu osobistym. Liczę też na dalszą owocną współpracę dla dobra naszego miasta – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W tym roku skończyła się czteroletnia kadencja rad dzielnic, mających duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Zabrza. Odgrywają istotną rolę w integracji mieszkańców, identyfikowaniu problemów i ich rozwiązywaniu. Rady dzielnic podejmują dodatkowo wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Pierwsze zabrzańskie rady dzielnic powołane zostały do życia w 1991 roku.

Stale prowadzimy analizy pozwalające usprawnić pracę rad dzielnic w naszym mieście. Od nowej kadencji pojawią się kolejne dzielnice, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie i docieranie do oczekiwań zabrzan. Razem z Państwem budujemy przyszłość naszego miasta, które w roku 2022 obchodzić będzie swój setny jubileusz. Jeszcze raz dziękuje Wam wszystkim za pracę, która pozwoliła także na pobudzenie społecznej odpowiedzialności za swoje miasto – zwrócił się do dzielnicowych radnych zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski.

W 2022 roku odbędą się wybory do rad. Warto przypomnieć, że w tym roku w naszym mieście powołane do życia zostały nowe dzielnice: Śródmieście, Skłodowckiej-Curie i Poremba. Nowy podział administracyjny naszego miasta pozwoli na skuteczniejsze sondowanie potrzeb mieszkańców.

Jestem wdzięczna, że możemy się tutaj dzisiaj wspólnie spotkać. Praca Rady Miasta Zabrze z poszczególnymi Radami Dzielnic pozwala nam sprawnie docierać do mieszkańców i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Praca, którą codziennie wykonujecie z myślą o waszych małych społecznościach pozwala nam odkrywać piękno Zabrza. Swoim działaniem integrujecie zabrzan i umacniacie poczucie tożsamości lokalnej. Życzę Państwu ogromu sukcesów oraz zapału do dalszego działania na rzecz miasta i jego mieszkańców – stwierdziła podczas uroczystego spotkania z przedstawicielami rad dzielnic przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar.

O oprawę artystyczną spotkania, które odbyło się w Klubie Biznesowym Areny Zabrze zadbała Marzena Mikula-Drabek, kierownik muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu.