Rusza kolejna inwestycja drogowa

30.11.2021
Uroczyste podpisanie umowy

W Sali Historycznej zabrzańskiego magistratu podpisana została dzisiaj umowa, zgodnie z którą w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wybudowana zostanie nowa droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma NOVUM STONE EXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Katowic, którą reprezentował dzisiaj prezes zarządu – Stanisław Kwityński. Oprócz niego na dokumentach podpis złożyła dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch.

Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” opracowana została przez biuro Pracownia Projektową Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z Trzebini.

Realizacja zadania obejmuje budowę drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Tatarkiewicza do ul. Franciszkańskiej. Nowa droga będzie posiadać ujednoliconą szerokości 5 m oraz będzie odwadniana do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Droga zostanie wyposażona w chodniki szerokości 2 m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kostki brukowej.

Ponadto planuje się wykonać miejsca postojowe wzdłuż projektowanej drogi do parkowania prostopadłego oraz równoległego. Zjazdy zostaną przebudowane w granicach działek Inwestora i dostosowane wysokościowo do nowej nawierzchni. Zaprojektowano również budowę oświetlenia na całej długości projektowanej drogi (15 latarni oświetleniowych po północnej stronie drogi). W celu uspokojenia ruchu zostaną wykonane dwa progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej.

Na realizację zadania Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 993 515 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty powinny zostać ukończone do 30 maja 2022 r., a wartość umowy na ich wykonanie wynosi 1 832 179,64 zł.