Wręczono Nagrody im. Wojciecha Korfantego

29.11.2021

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dr n. med. Anna Skorupa, Marek Twaróg, Tomasz Wrona, Monika Paca-Bros oraz Johann Bros to laureaci Nagrody im. Wojciecha Korfantego 2021. O przyznaniu tych prestiżowych wyróżnień zdecydowała Kapituła.

Uroczysta Gala wręczenia Nagród im. Wojciecha Korfantego odbyła się dziś w Zabrzu w Łaźni Łańcuszkowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: senator Halina Bieda, poseł na Sejm Ewa Kołodziej, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki.

– Gala wręczenia Nagród im. Wojciecha Korfantego to bardzo ważny moment w kalendarzu wydarzeń kulturalnych oraz w życiu każdego Ślązaka, prestiżowym wyróżnieniem ustanowionym w 1993 roku honorowane są wybitne postacie oraz instytucje zasłużone dla Górnego Śląska. Kapituła wskazuje na osoby i organizacje, które dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, a także przedsiębiorczości i innowacyjności włączają się w rozwój naszego regionu. Muzeum jest jedną z najważniejszych w kraju instytucji chroniących i popularyzujących dziedzictwo postindustrialne. Warto przypomnieć, że to kolejny już wyraz uznania dla społecznie ważnej działalności Muzeum Górnictwa Węglowego – powiedziała podczas wydarzenia prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

19 kwietnia br. pod przewodnictwem prof. Ireny Lipowicz obradowała Kapituła Nagrody im. Wojciecha Korfantego, którą Związek Górnośląski przyznaje od roku 1993 osobom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi dla Górnego Śląska.

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Wojciecha Korfantego zostali:

  • Monika i Johann Brosowie – małżeństwo przedsiębiorców z Katowic, które m.in. zrewitalizowało Browar Mokrskich w Szopienicach oraz stworzyło Galerię Szyb Wilson w Nikiszowcu, gdzie organizują wiele wydarzeń artystycznych i kulturalnych na czele z Międzynarodowym Art Naif Festiwalem Sztuki Naiwnej.
  • Tomasz Wrona – nauczyciel regionalista z Mysłowic, znawca, miłośnik i propagator śląskiej historii, tradycji oraz mysłowickiego stroju ludowego.
  • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – za całokształt działalności muzealnej, edukacyjnej i promującej górnośląski przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie
  • Miasto Stołeczne Warszawa – za ufundowanie i skuteczność w postawieniu pomnika Wojciecha Korfantego w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Marek Twaróg – publicysta odważnie poruszający szerokie spektrum tematów związanych z Górnym Śląskiem.

Ponadto Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Korfantego dla Służby Zdrowia za ratowanie życia w czasie pandemii, która wręczona zostanie na ręce dr Anny Skorupy – długoletniej lekarki anestezjolog z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

Związek Górnośląski powstał w 1989 r. i obecnie zrzesza ok. 2 tys. członków. Organizację tworzy 41 kół i bractw terenowych. Wśród swych statutowych celów organizacja wymienia m.in. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.