Miasto Zabrze wyróżnione Ekolaurami Polskiej Izby Ekologii

23.11.2021

Dzisiaj w Katowicach odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu EKOLAURY organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Miasto Zabrze otrzymało prestiżową nagrodę „Ekolaury XX-lecia” za całokształt działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu środowiska. Pośród nagrodzonych tym wyjątkowym tytułem znalazły się tylko dwa miasta: Zabrze i Białystok.

Nagroda, którą otrzymało Miasto Zabrze, przyznana została m.in. za to, że jesteśmy jednym z nielicznych miast, w których rozdzielono kanalizację sanitarną i deszczową, tym samym zapewniając ochronę wód powierzchniowych i gruntowych. W Zabrzu przeprowadzono także pionierski projekt rekultywacji znacznych terenów poprzemysłowych m.in. poprzez wywiezienie z centrum 450 ton smoły. Z myślą o ochronie powietrza w Zabrzu rozbudowywana jest ekologiczna sieć ciepłownicza, a obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne poddawane są kompleksowej termomodernizacji. Wartość tych i innych projektów proekologicznych zrealizowanych w Zabrzu w ostatnich latach wyniosła blisko 1,5 miliarda złotych.

– Warto zaznaczyć, że jeszcze kilka lat temu w naszym poprzemysłowym mieście największą uwagę przywiązywaliśmy do kwestii zatrudnienia – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziś, jednym z głównych zagadnień, które interesują zabrzan to komfort i jakość życia. Dlatego ekologia to jeden z naszych priorytetów.

W tegorocznej edycji konkursu EKOLAURY Miasto Zabrze otrzymało także dwa wyróżnienia w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa oraz edukacja ekologiczna. Nagrody „Ekolaur” w tym roku otrzymały także dwie zabrzańskie spółki: ZPEC Zabrze i Wodociągi Zabrze oraz zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Jego głównym celem jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną; popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w dziewięciu kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa; Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami; Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; Ekoprodukt, zielone technologie; Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody; Energooszczędność, efektywność energetyczna; Czystsza Produkcja; Gmina, związek gminny przyjazny środowisku oraz Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.