Dyżury Mobilnego Punktu Informacyjnego

18.11.2021

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają 23 listopada do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie ZCRP przy ul. Powstańców Śląskich 3, w godzinach 12.00 – 14.30.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.