W Grzybowicach zakończono kolejną inwestycję drogową

28.10.2021

Niemal kilometr nowej drogi z chodnikiem, ponad kilometrowa droga rowerowa ze zjazdami do posesji, a także skrzyżowanie dróg typu rondo – to finał realizacji zadania, jakie w ciągu roku zrealizowano w dzielnicy Grzybowice w Zabrzu.

Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową” opracowana została przez biuro Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Przedmiot inwestycji objął roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Handlowej w Zabrzu, obejmującej budowę drogi publicznej na południe od ul. Handlowej o długości ok. 960 m, wraz ze ścieżką rowerową o długości ok. 1050 m, chodnikiem o długości ok. 1050 m, zjazdami do posesji, budowę skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową. Oprócz uzbrojenia pasa drogowego ulicy i terenów inwestycyjnych w kanalizację deszczową o długości ok. 600 m i kanalizację sanitarną o długości ok. 500 m , oświetlenia ulicznego o długości ok. 1113 m, wodociągu o długości ok. 730 m i kanału technologicznego o długości ok. 1070 m dokonana została przebudowa kolidujących z przedmiotową inwestycją odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej.

Umowę na wykonanie robót z Technical Solutions Sp. z o.o. podpisano w sierpniu ub. r.

Wartość robót budowlanych wyniosła: 5 940 249,61 zł.

Na realizację zadania Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 256 468,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto dodać, że Miasto Zabrze w porozumieniu z Zarządem Transportu Metropolitalnego przygotowuje się do uruchomienia na terenie małej strefy ekonomicznej w Zabrzu transportu publicznego, z którego skorzystać będą mogli m.in. pracownicy funkcjonujących tutaj zakładów.