Zabrze przestrzenią rozwoju

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu wznawia działalność

26.10.2021

Już jutro w naszym mieście odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Początek uroczystości – o godz. 10.00.

Zapisy prowadzone są w budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych (plac Traugutta 2, IV piętro, pokój 406),  w godz. 9.00-14.00.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie nowych zainteresowań, wysłuchanie wykładów wybitnych autorytetów naukowych a także poznanie innych podobnych do Państwa ciekawych świata i nie przejmujących się metryką ludzi.
Celem działania UTW jest:
– prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej – ukierunkowanej na profilaktykę chorób, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia
– stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
– rozwijanie zainteresowań
– aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie samotności i stworzenie warunków do rozwijania pozytywnych kontaktów interpersonalnych,
– włączenie do pracy na rzecz drugiego człowieka.
Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, spotkania interesujących, wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny, ale również szansa poznania innych, wspaniałych seniorów i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma charakter otwarty. Podstawą przyjęcia w poczet Słuchaczy jest ukończenie aktywności zawodowej lub ukończenie 60 roku życia.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, raz w miesiącu w formie dwóch godzinnych wykładów prowadzonych od godz. 10.00 do 13.00. Miejscem spotkań będzie sala wykładowa (aula) w budynku zlokalizowanym w Zabrzu przy placu Traugutta 2 (IV piętro).

Wykłady prowadzone będą przez profesorów i doktorów zatrudnionych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i będą miały na celu poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny, propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych.