Zabrze przestrzenią rozwoju

Miasto Zabrze pozyskało 35 mln zł na kolejne inwestycje

26.10.2021

Miasto Zabrze pozyskało środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nowego Ładu w kwocie 35 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę przedłużenia Al. Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów oraz rewitalizację terenów zielonych, tj. Parku im. Poległych Bohaterów zwanego także „Parkiem Dubiela” oraz budowę wodnego placu zabaw na os. Janek.

Na samą tylko budowę przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów pozyskano 30 mln zł. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum miasta oraz udrożnienie ruchu na osi północ południe. Zakres inwestycji obejmuje budowę przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budowę chodników ścieżek rowerowych elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych) odwodnienia układu drogowego budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych.

5 mln zł pozyskano na rewitalizację terenów zielonych, tj. Parku im. Poległych Bohaterów oraz budowę placu wodnego na osiedlu Janek. Przedmiotem inwestycji są prace remontowo-budowlane związane z rewitalizacją zabytkowego Parku im. Poległych Bohaterów w centrum miasta celem stworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace dot. muru oporowego, schodów, pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych, małej architektury, terenu wokół fontanny. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany również wodny plac dla dzieci na osiedlu Janek wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.