W Zabrzu świętowano z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców

19.10.2021

W ubiegłą sobotę w restauracji „Pod Kasztanami” odbył się Bal Ogrodnika zorganizowany przez Delegaturę Rejonową w Zabrzu Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. Zabrzański samorząd reprezentowali: Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze wraz z radnymi oraz Jan Pawluch, dyrektor Biura Prezydenta Miasta.

Uroczystości rozpoczął członek Krajowej Rady PZD, pierwszy wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD, przewodniczący zabrzańskiej delegatury PZD – Leszek Bucki. Nawiązał on do jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, przypomniał ważne wydarzenia minionych lat, które ukształtowały Związek.

Podczas wydarzenia wręczone zostały puchary przyznane przez Krajową Radę oraz Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Rozdano także dyplomy z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, które były wyrazem uznania za wkład w tworzenie PZD, za wieloletnie zaangażowanie i pracę dla dobra działkowców, ogrodów i Związku. Na zakończenie wręczono Akty Powołania na Krajowych i Okręgowych Instruktorów Ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej.