Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych rozstrzygnięte!

18.10.2021

W ubiegłą niedzielę na terenie stadionu UKS Quo Vadis Makoszowy odbyła się już kolejna edycja Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu. Organizatorami imprezy była Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Miasto Zabrze.

W wydarzeniu udział wzięli m.in: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar wraz z radnymi, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak oraz uczestnicy z OSP Makoszowy, Grzybowice, Mikulczyce oraz Kończyce.

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią bardzo istotną funkcję wypełniając zadania wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówił podczas zawodów wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. – Służąc lokalnej społeczności kierujecie się troską o życie, zdrowie i mienie poszkodowanych. Warto podkreślić, że stale podnosicie kwalifikacje zwiększając gotowość do podejmowania akcji ratunkowych. Raz jeszcze dziękuję za codzienny trud i poświęcenie. Cenne jest także to, że włączacie się w inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe integrujące mieszkańców. Ukazujecie, jak istotna jest aktywność w pracy na rzecz najbliższego otoczenia – dodał wiceprezydent Lewandowski.

Do rywalizacji w dwóch konkurencjach stanęły cztery drużyny seniorów i trzy młodzieżowe z zabrzańskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwszą z nich była sztafeta strażacka, w trakcie której należało pokonać wiele przeszkód: płotki, dwumetrowy mur, równoważnię czy też wykonać skok w dal.

Drugą konkurencją były ćwiczenia bojowe. Grupa strażaków musiała uruchomić pompę, rozwinąć linie gaśnicze, podpiąć i uruchomić rozdzielacze i prądownice i wreszcie strumieniem wody trafić do celu.