Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2021

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w tym roku w naszym mieście 12 października. Podczas gali zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca uhonorowano najbardziej zaangażowanych przedstawicieli zabrzańskiej oświaty.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar wraz z radnymi, a także zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty – Jakub Padewski. Wśród gości znaleźli się emerytowani dyrektorzy, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych oraz wszystkich placówek oświatowych działających na terenie miasta Zabrze.

Podczas spotkania wyróżnieni nauczyciele odebrali listy gratulacyjne i nagrody za rzetelną i profesjonalną pracę oraz pasję, zamiłowanie i indywidualne podejście do młodego człowieka.

Złotym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę w 2020 roku odznaczeni zostali: Lucyna Kubicka, Elwira Czeladka, Mirella Grzanka oraz Maria Urszyc.

Brązowym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę w 2020 roku odznaczeni zostali: Agnieszka Ranocha, Radosław Fogel oraz Sylwia Jóźwiak.

Złotym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę w 2021 roku odznaczeni zostali: Grażyna Kaczmarek, Beata Szopa, Barbara Klekowska, Maria Warzecha, Marcin Kucharz oraz Barbara Rychlik.

Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę w 2021 roku odznaczeni zostali: Joanna Boufał, Joanna Czech, Beata Dziembała, Agnieszka Pluskota, Agnieszka Skubacz oraz Krzysztof  Jarosz.

Brązowym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę w 2021 roku odznaczeni zostali: Andrzej Glimos oraz Justyna Zdunek.

Medale Komisji Edukacji Narodowej za 2020 rok zostały nadane 21 zabrzańskim pracownikom oświaty. Te odznaczenie otrzymali: Ewa Wolnica, Barbara Giela, Małgorzata Turek, Małgorzata Adamek, Małgorzata Skubacz, Marlena Rybacka, Wioletta Stępień, Wojciech Werner, Mariola Chrubasik, Aleksandra Szabłowska, Barbara Klekowska, Katarzyna Chruścińska, Aurelia Wieczorek, Grażyna Kaczmarek, Grzegorz Grimm, Ryszard Skupin, Mariola Gumkowska, Janina Wysocka, Małgorzata Gawlińska-Lazar, Małgorzata Kudła oraz Cezary Krawczyk.

Medale Komisji Edukacji Narodowej za 2021 rok zostały nadane 11 zabrzańskim pedagogom. Te odznaczenie otrzymali: Katarzyna Sputo, Małgorzata Hluzow, Małgorzata Gruszczyńska, Grzegorz Florek, Małgorzata Kamska oraz Krystyna Dłubis.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2020 roku trafiły do rąk jedenastu dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół. Nagrody otrzymali: Małgorzata Skubacz, Janusz Makowski, Mirosław Mendecki, Magdalena Kaernbach-Wojtaś, Dagmara Burnus-Szymczyk, Agnieszka Ceglińska-Kudełka, Małgorzata Kaczmar, Urszula Stankowska, Zofia Pindur, Maria Chrobok oraz Agnieszka Macuska-Kozioł.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2021 r. zostały przyznane 7 zabrzańskim pedagogom: Aleksandra Graczewska, Grażyna Kasperek, Monika Zajdel, Beata Wyrzykowska-Piesik, Wojciech Woźniak, Anna Wandzel-Lipina, Gabriela Leksy.

Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty z 2020 roku odebrali: Stanisława Stus, Jolanta Skorupa oraz Katarzyna Kwiatek.

W 2021 roku Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty zostały przyznane: Anna Milcarz, Iwona Nowakowska, Anna Kossowska, Zbigniew Naglik, Agnieszka Ranocha oraz Urszula Ritau.

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, artystycznej i wychowawczej otrzymało 77 osób. Nagrody Zespołowe Prezydenta Miasta Zabrze za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i artystycznej, ale również za dobrą współpracę i współdziałanie odebrało dziewięć zespołów. Podczas uroczystości wręczono również Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze.

Na zakończenie wczorajszej gali odbył się koncert w wykonaniu Matusza Ziółko.