Komunikat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej

28.09.2021

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że w związku z naprawą skrzynki zwrotnicowej torowiska tramwajowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu przy skrzyżowaniu z ul. Brysza w dniu wprowadzony został zakaz wjazdu w ul. Wolności od skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Brysza w kierunku Rudy Śląskiej.

 W związku z powyższym zostały wprowadzone objazdy:

  1. Brysza, ul. Lutra, ul. 3 Maja oraz ul. Bohaterów Monte Casino
  2. zalecany objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony: ul. Brysza, ul. Plac Krakowski, ul. Dyboskiego, ul. Św. Floriana

W kierunku przeciwnym ruch odbywa się bez zmian.

Autobusy komunikacji miejskiej oraz tramwaje poruszają się dotychczasowymi trasami.