Dalsze uszczelnienia systemu podatkowego – nowe uprawnienia dla pracowników administracji

28.09.2021

W Sejmie skierowano do drugiego czytania projekt ustawy, który zakłada przyznanie nowych uprawnień pracownikom administracji skarbowej. Uregulowane zostanie nabycie sprawdzające – funkcjonariusz podając się za klienta będzie mógł zweryfikować, czy przedsiębiorca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i wydaje paragony.

Nie będzie obowiązku okazania legitymacji służbowej przed rozpoczęciem czynności. Przewidziane jest również uprawnienie do tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego podatnika podczas kontroli celno-skarbowej – w sytuacjach, w których podatnik posiada zaległości w kwocie ponad 10.000 zł. Funkcjonariusz ma mieć możliwość zajęcia tymczasowego ruchomości na czas do 96 godzin. Po spełnieniu stosownych warunków zajęcie to może przekształcić się w egzekucyjne.