W Zabrzu rusza projekt “Transport door too door”

15.09.2021

Z myślą o osobach potrzebujących transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc, które chcą odwiedzić, Miasto Zabrze uruchomiło specjalny program „Door to door”. Za pośrednictwem MOPR Zabrze zakupione zostały dwa wyspecjalizowane pojazdy i przeszkoleni zostali asystenci, którzy będą pomagać uczestnikom o ograniczonej sprawności. Udział w programie jest bezpłatny.

Miasto Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE: 720 518,63 zł), w sprawie przyznania grantu, w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane.

Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy.