Trwa realizacja drugiej edycji projektu „Pakiet na start-2”

15.09.2021

Kolejni zabrzanie otrzymali wsparcie na realizację marzeń i uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Kosmetolog, budowlaniec, terapeuta czy lakiernik – to tylko część profesji, jakie reprezentuje 34 uczestników drugiej edycji programu „Pakiet na start-2”. Nowi przedsiębiorcy otrzymują pomoc w postaci szkoleń, bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy oraz świadczenie pomostowe w początkowym okresie jej funkcjonowania.

– Trzymam mocno kciuki za przepełnionych pasją zabrzan. Życzę, aby udało im się skutecznie rozwinąć swoje biznesy – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Warto wspomnieć, że w mieście realizujemy wiele inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości – w tym m.in. projekt „Zabrzański Biznesplan”, w ramach którego przekazaliśmy warte ponad milion złotych wsparcie dla kilkudziesięciu nowych przedsiębiorców – dodaje prezydent Zabrza.

Celem projektu “Pakiet na start-2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród zabrzan powyżej 30. roku życia poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudnienia.

Od 1 stycznia br. do 30 grudnia 2022 r. zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestników projektu (19 kobiet/ 15 mężczyzn) planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza obejmujące: szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na jej rozpoczęcie i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza: kobiet, osób powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową w projekcie stanowią też reemigranci (w tym repatrianci), osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają 120 proc. min. wynagrodzenia.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs.