Rekrutacja uzupełniająca do III edycji Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego

13.09.2021

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze ogłaszają nabór uzupełniający do kolejnej edycji zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST. Rekrutacja uzupełniająca uczestników do III edycji zajęć trwa do 17 września 2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla uczestników.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy. W atrakcyjnej formie, bez szkolnego przymusu, będą wprowadzać w świat nauk ścisłych i artystycznych oraz podnosić kompetencje językowe.

W ramach projektu organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:

– Dla dzieci w wieku 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.

– Dla młodzieży 14-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę można w ten sposób przygotować się do matury lub do egzaminu ósmoklasisty – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5, w soboty.

Rok akademicki zaczynamy w październiku 2021r.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na tygodniowy obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca uczestników do III edycji zajęć trwa od 27.08.-17.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo poniżej.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji podajemy dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Zabrzu – Wydział Realizacji Projektów

Telefon: 32 37 33 449 oraz 32 37 33 379

Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kwota projektu: 997 875 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 967 875 zł.

Plakat III edycji Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego