Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wsparły domy pomocy społecznej

09.09.2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przekazały na rzecz Miasta Zabrze darowiznę w wysokości 18 475 zł. Decyzją prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik środki zostały przekazane na rzecz funkcjonujących na terenie naszego miasta domów pomocy społecznej, które w związku z pandemią podejmują liczne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Praca w zabrzańskich domach pomocy społecznej przebiega podczas pandemii we wzmożonym reżimie sanitarnym. Otrzymana darowizna pozwoliła na zakup niezbędnych środków ochrony: jednorazowych rękawiczek, dozowników sensorycznych i termometru bezdotykowego co przyczyniło się do prawidłowej ochrony podopiecznych i personelu domów, a także zapewniło wysoki komfort pracy.