Podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu

02.09.2021

2 września, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, podpisana została umowa na wykonanie zadania pod nazwą: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Inżynier Kontraktu”.

Podpisy na umowie w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz zastępcy prezydenta Miasta Zabrze Krzysztofa Lewandowskiego złożyli: dyrektor Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Tomasz Saternus oraz przedstawiciel firmy SWECO POLSKA Sp. z o.o. Michał Kościukiewicz.

– Rozpoczynamy w Zabrzu duże przedsięwzięcie, którego celem będzie usprawnienie komunikacji w naszym mieście, pozwoli to na rozładowanie ruchu w centrum Zabrza – mówiła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług, w tym pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na wykonaniu całości zadania, tj. w szczególności zarządzanie, koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją inwestycji dla części:

  1. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulic: J. Goethego, Placu Dworcowego oraz 3 Maja w Zabrzu;
  2. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulic: Krakowskiej i Ofiar Katynia w Zabrzu.

Wartość zamówienia: 1 220 160 zł brutto

Czas trwania umowy: 02.09.2021 r. – 31.05.2022 r.

Dzięki wybudowaniu tych dwóch centrów transport na terenie Zabrza będzie bardziej atrakcyjny, a przesiadanie się pomiędzy różnego rodzaju transportem zbiorowym i rowerowym łatwiejsze.  Wzrośnie również ilość miejsc parkingowych w Zabrzu, co umożliwi pozostawienie samochodu w centrach przesiadkowych w przypadku kontynuacji podróży innym środkiem transportu. Istotnym efektem realizacji projektu będzie również redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjnej transportu miejskiej oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.