Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty

01.09.2021

Ponad 17,6 tys. uczniów, w tym ok. 1300 pierwszoklasistów, rozpoczęło 1 września w Zabrzu rok szkolny 2021/2022. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wzięła dzisiaj udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 18 oraz w II Liceum Ogólnokształcącym.

Uczniowie są dumą naszego miasta, a edukację traktujemy jako ważną inwestycję i jeden z priorytetów samorządu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Od lat troszczymy się o najlepsze warunki do kształcenia dzieci i młodzieży oraz podejmujemy cenne projekty oświatowe. Dlatego systematycznie uczestniczymy w wielu cennych inicjatywach oraz realizujemy m.in. modernizację obiektów oświatowych, rozbudowujemy bazę rekreacyjno-sportową czy udostępniamy nowoczesny sprzęt i wyposażenie – dopowiada prezydent Zabrza.

Warto przypomnieć, że prowadzony w mieście od prawie dziesięciu lat program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej objął już ok. 80 budynków, w tym 50 placówek oświatowych. Na jego realizację miasto pozyskało blisko 80 mln zł.

Przygotowując się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w okresie wakacyjnym miasto realizowało zadania w zakresie remontów i termomodernizacji budynków oraz rozbudowy bazy sportowej. Prace przeprowadzone zostały w Przedszkolu nr 11, Przedszkolu nr 23, Przedszkolu nr 29, Przedszkolu nr 36, Szkole Podstawowej nr 28, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu.

Równolegle miasto prowadziło inne prace budowlane i naprawcze w placówkach oświatowych. To m.in. wymiana parkietu w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, wykonanie izolacji i remont kotłowni przy Przedszkolu nr 35 czy utworzenie nowoczesnych pracowni naukowych w ramach projektu „Wiele potrzeb-jeden cel”.

Dzięki wykonanym termomodernizacjom, koszty utrzymania placówek spadają średnio o jedną trzecią. Budynki zyskują również na estetyce. Równie ważny jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.