Wręczono awanse nauczycielskie

31.08.2021

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pracownikom zabrzańskich placówek oświatowych.

W uroczystości udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, prezes zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zabrzu Jolanta Jaskółka, wiceprzewodnicząca Organizacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” pracowników zabrzańskiej oświaty Marzena Oterman, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica oraz świeżo mianowani nauczyciele z zabrzańskich szkół i przedszkoli.

– Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jestem przekonana, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które codziennie podejmujecie z myślą o uczniach – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Tytuł otrzymało 28 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli pozytywnie postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2-letni staż. Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

O oprawę artystyczną zadbały uczennice z Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu – Amelia Cieślik oraz Lena Piesik.