W Mikulczycach świętowano 70. rocznicę przyłączenia do Zabrza

30.08.2021

W ub. sobotę świętowaliśmy 70-lecie przyłączenia Mikulczyc do Miasta Zabrze oraz 110-lecie pierwszego posiedzenia rady gminy w nowym gmachu Ratusza. Z tej okazji Zarząd Rady Dzielnicy Mikulczyce zaprosił mieszkańców na uroczysty koncert w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej. W kościele pw. św. Wawrzyńca odprawiona została również uroczysta msza św. w intencji dzielnicy Mikulczyce i jej mieszkańców.

Warto przypomnieć, że Mikulczyce to jedna z najstarszych dzielnic Zabrza. Po raz pierwszy nazwa Mikulczyce pojawia się w regeście dyplomu księcia kozielskiego Władysława I z 1 września 1306 roku. I tak, jak w przypadku innych zabrzańskich dzielnic istniejących już w średniowieczu, są to informacje o istnieniu danej miejscowości, a nie o jej powstaniu.

Kiedy dokładnie powstały Mikulczyce, nie wiemy. Wiemy natomiast, że na przełomie XIII/XIV wieku datowane jest założenie tu niewielkiego gródka z wieżą mieszkalno-obronną, funkcjonującego do XV wieku, kiedy to jego drewniana zabudowa spłonęła. Nie wiadomo także, kiedy powstała mikulczycka parafia pw. św. Wawrzyńca. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1326 roku.

1 kwietnia 1951 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim Mikulczyce włączono do Zabrza wraz z Grzybowicacmi, Rokitnicą, Kończycami, Makoszowami i Pawłowem.

Więcej ciekawych informacji nt. dzielnicy Makoszowy mogą Państwo przeczytać w wydawnictwie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu pt. “Nasze Mikulczyce”.