Konferencja inaugurująca rok szkolny 2021/2022

30.08.2021

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się dzisiaj konferencja inaugurujących rok szkolny 2021/2022. W spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar, prezes zabrzańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jolanta Jaskółka oraz dyrektorzy szkół średnich.

Adam Regiewicz, profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, filolog i filmoznawca, wygłosił inauguracyjny wykład pt. ”Bez dziedzictwa nie ma dziedziczenia”.

Następnie Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przedstawiła prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej i celów strategicznych w nadchodzącym roku szkolnym. Była to także okazja do zaprezentowania wyników edukacyjnych zabrzańskich placówek oświatowych. Pedagogom przedstawiono także budżet miasta w zakresie wydatków na oświatę oraz realizowanych przedsięwzięć i inwestycji.

Samorząd podejmuje wiele działań przyczyniających się do wzrostu standardów nauczania oraz poprawy sytuacji szkolnictwa. Poprzez termomodernizację obiektów czy zakup nowoczesnego wyposażenia tworzymy komfortowe warunki przekazywania i zdobywania wiedzy. Konsekwentnie wspieramy również rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej. W połączeniu z licznie realizowanymi projektami edukacyjnymi dajemy uczniom możliwości realizacji pasji  i zainteresowań oraz szlifowania talentów. Mamy świadomość, że zaangażowanie w kształtowanie postaw młodych ludzi stanowi najlepszą inwestycję – powiedziała podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.